SỰ KIỆN KẾT NỐI CUNG – CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP NHẬT BẢNSỰ KIỆN KẾT NỐI CUNG – CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN
Nhằm thúc đẩy và phát triển thị trường KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nói chung cũng như doanh nghiệp tại tỉnh Nam Định nói riêng tiếp cận và tìm hiểu các công nghệ thiết bị tiên tiến của nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chế biến, cơ khí chế tạo và xây dựng hạ tầng; tạo cơ hội hợp tác, tìm đối tác đầu tư công nghệ, thiết bị, sản phẩm hàng hóa dịch vụ với các doanh nghiệp Nhật Bản. Ngày  30/9/2020, Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị & hỗ trợ khởi nghiệp(thuộc Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ KH&CN- Sở KH&CN Nam Định) đã phối hợp với Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo (Sàn giao dịch công nghệ thiết bị Hải Phòng) tổ chức sự kiện kết nối cung – cầu công nghệ Việt Nam - Nhật Bản
Nhằm thúc đẩy và phát triển thị trường KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nói chung cũng như doanh nghiệp tại tỉnh Nam Định nói riêng tiếp cận và tìm hiểu các công nghệ thiết bị tiên tiến của nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chế biến, cơ khí chế tạo và xây dựng hạ tầng; tạo cơ hội hợp tác, tìm đối tác đầu tư công nghệ, thiết bị, sản phẩm hàng hóa dịch vụ với các doanh nghiệp Nhật Bản. Ngày  30/9/2020, Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị & hỗ trợ khởi nghiệp(thuộc Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ KH&CN- Sở KH&CN Nam Định) đã phối hợp với Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo (Sàn giao dịch công nghệ thiết bị Hải Phòng) tổ chức sự kiện kết nối cung – cầu công nghệ Việt Nam - Nhật Bản
 Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế giới 2020 với chủ đề “Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh” được đưa ra bởi ba tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế hàng đầu: ISO, IEC và ITU.
 

Phần mềm giúp đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp tự cập nhật thông tin về Thiết bị,  Nhân lực, Thông tin và Tổ chức, quản lý. Từ đó, hệ thống sẽ tự động tổng hợp số liệu và đánh giá hiện trạng công nghệ của doanh nghiệp so với mặt bằng chung của ngành và của toàn tỉnh.

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết