Hội thảo khoa học về sở hữu trí tuệ và luật chuyển giao công nghệHội thảo khoa học về sở hữu trí tuệ và luật chuyển giao công nghệ
 Chiều ngay 18/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định phối hợp với Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học về sở hữu trí tuệ và luật chuyển giao công nghệ.
 Chiều ngay 18/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định phối hợp với Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học về sở hữu trí tuệ và luật chuyển giao công nghệ.
 Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế giới 2020 với chủ đề “Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh” được đưa ra bởi ba tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế hàng đầu: ISO, IEC và ITU.
 

Phần mềm giúp đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp tự cập nhật thông tin về Thiết bị,  Nhân lực, Thông tin và Tổ chức, quản lý. Từ đó, hệ thống sẽ tự động tổng hợp số liệu và đánh giá hiện trạng công nghệ của doanh nghiệp so với mặt bằng chung của ngành và của toàn tỉnh.

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết