Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sốngĐẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống
 Trong những năm gần đây, tỉnh ta đã đẩy mạnh việc ứng dụng CNSH vào các lĩnh vực sản xuất. Qua đó, nhiều tiến bộ KHCN đã được áp dụng hiệu quả trong sản xuất, đời sống nhằm tạo ra bước đột phá trong việc chọn tạo nhân giống cây con mới; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm...
 Không chỉ liên quan đến giá trị dinh dưỡng của các sản phẩm tươi sống, NASA còn quan tâm đến việc trồng cây xanh ngoài không gian. Các nhà nghiên cứu cho rằng, phi hành gia cũng sẽ được cải thiện về mặt tâm lý cũng như thể chất từ việc nuôi trồng.
 Trong những năm gần đây, tỉnh ta đã đẩy mạnh việc ứng dụng CNSH vào các lĩnh vực sản xuất. Qua đó, nhiều tiến bộ KHCN đã được áp dụng hiệu quả trong sản xuất, đời sống nhằm tạo ra bước đột phá trong việc chọn tạo nhân giống cây con mới; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm...
 

Phần mềm giúp đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp tự cập nhật thông tin về Thiết bị,  Nhân lực, Thông tin và Tổ chức, quản lý. Từ đó, hệ thống sẽ tự động tổng hợp số liệu và đánh giá hiện trạng công nghệ của doanh nghiệp so với mặt bằng chung của ngành và của toàn tỉnh.

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Lộc
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết