Thư viện tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụThư viện tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ
 Năm 2006, Thư viện tỉnh được Thư viện quốc gia hỗ trợ xây dựng mạng LAN, trang bị một số máy tính và phần mềm ứng dụng, đào tạo chuyển giao phần mềm Thư viện điện tử ILIB. Với phần mềm ILIB, hầu hết các công việc chuyên môn như: Bổ sung biên mục, in mã vạch, in phiếu mục lục, quản lý bạn đọc, quản lý lưu thông mượn trả… cơ bản được tin học hóa.
 

 Nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm Công nghệ khoa học nano thuộc Đại học Central Florida (UCF, Mỹ) tuyên bố, loại siêu tụ hay siêu pin mới của họ có đặc tính mềm dẻo. Đặc biệt, nó có thể lưu trữ nhiều năng lượng hơn và có thể tái sạc tới hơn 30.000 lần mà không bị suy giảm chất lượng.
 Hội nghị lần này mở ra những cơ hội mới để các doanh nghiệp khu vực, toàn cầu tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư và đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

 


 

Phần mềm giúp đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp tự cập nhật thông tin về Thiết bị,  Nhân lực, Thông tin và Tổ chức, quản lý. Từ đó, hệ thống sẽ tự động tổng hợp số liệu và đánh giá hiện trạng công nghệ của doanh nghiệp so với mặt bằng chung của ngành và của toàn tỉnh.

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Lộc
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết