Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2020: Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinhThông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2020: Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh
 Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế giới 2020 với chủ đề “Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh” được đưa ra bởi ba tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế hàng đầu: ISO, IEC và ITU.
  Ngày 17/08/2020, Trung tâm Ứng dụng dịch vụ KH&CN kết hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định tổ chức lớp tập huấn giới thiệu về Sàn giao dịch cho các hội viên của Hội LHPN huyện Xuân Trường.
 Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế giới 2020 với chủ đề “Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh” được đưa ra bởi ba tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế hàng đầu: ISO, IEC và ITU.
 

Phần mềm giúp đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp tự cập nhật thông tin về Thiết bị,  Nhân lực, Thông tin và Tổ chức, quản lý. Từ đó, hệ thống sẽ tự động tổng hợp số liệu và đánh giá hiện trạng công nghệ của doanh nghiệp so với mặt bằng chung của ngành và của toàn tỉnh.

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết