Thứ 5, Ngày 06 tháng 02 năm 2020
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai rất mạnh mẽ những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất chất lượng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.
Thứ 5, Ngày 07 tháng 11 năm 2019
 Ngày 5/11/2019 Sở Khoa học và Công nghệ có buổi làm việc với UBND huyện Xuân Trường về thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở.
Thứ 4, Ngày 23 tháng 10 năm 2019
 Ngày 22/10/2019, Chi đoàn Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ KH&CN long trọng tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 - 2020.
Thứ 2, Ngày 21 tháng 10 năm 2019
Qua thực tế khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thông tin tuyên truyền về ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ đã xác định được các lĩnh vực cần tổ chức tập huấn, phổ biến cho các đối tượng nông dân, cán bộ quản lý các trang trại, cơ sở sản xuất tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thứ 3, Ngày 03 tháng 09 năm 2019
 Ngày 28/8/2019 tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (Startup Hunt) năm 2019.
Thứ 5, Ngày 22 tháng 08 năm 2019
 Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt, quyết định trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.
Thứ 3, Ngày 20 tháng 08 năm 2019
 
 Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm là: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.
Thứ 6, Ngày 27 tháng 04 năm 2018
 Trong khi Bphone 2017 chỉ có màu đen, sản phẩm thế hệ mới sẽ được bổ sung ít nhất hai màu khác để người dùng lựa chọn.
Trang của 48 trang | Xem Tổng 575 bản ghi tìm thấy.
Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết