Thứ 3, Ngày 01 tháng 10 năm 2013

Thực hiện công văn số 58/VPUBND-VP1 ngày 23/9/2013 và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 về việc đào tạo nâng cao trình độ tin học trong công tác văn phòng cho cán bộ công chức viên chức của văn phòng UBND tỉnh Nam Định.

Thứ 6, Ngày 02 tháng 08 năm 2013
Hôm qua, ngày 1 tháng 8 năm 2013, Trung tâm tin học và thông tin khoa học công nghệ Nam Định đã tổ chức cuộc họp công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc cho đồng chí Đào Thành Chuyên – Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.
Thứ 5, Ngày 27 tháng 06 năm 2013

Thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến thông tin khoa học công nghệ cho một số xã phục vụ xây dựng NTM tỉnh Nam Định”, từ ngày 17 đến ngày  27/6/2013, Trung tâm Tin học và thông tin KHCN (Sở KH và CN) đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm thư viện điện tử tích hợp cho các cán bộ 73 xã xây dựng NTM.

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Lộc
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết