Quảng bá, thúc đẩy hoạt động Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị Quảng bá, thúc đẩy hoạt động Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị
Thứ 4, Ngày 19 tháng 08 năm 2020
  Ngày 17/08/2020, Trung tâm Ứng dụng dịch vụ KH&CN kết hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định tổ chức lớp tập huấn giới thiệu về Sàn giao dịch cho các hội viên của Hội LHPN huyện Xuân Trường.
Thứ 2, Ngày 21 tháng 10 năm 2019
Qua thực tế khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thông tin tuyên truyền về ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ đã xác định được các lĩnh vực cần tổ chức tập huấn, phổ biến cho các đối tượng nông dân, cán bộ quản lý các trang trại, cơ sở sản xuất tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thứ 5, Ngày 22 tháng 08 năm 2019
 Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt, quyết định trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.
Thứ 3, Ngày 20 tháng 08 năm 2019
 
 Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm là: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.
Thứ 4, Ngày 02 tháng 04 năm 2014

Ngày 26/3/2014 Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh(26/3/1931 – 26/3/2014).

Thứ 4, Ngày 08 tháng 01 năm 2014

Ngày 02/01/2014, Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định tổ chức hội nghị: “Tổng kết công tác 2013, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2014”.

Thứ 5, Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Ngày 20/12/2013 Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Đài phát thanh truyền hình, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ IV năm 2012 – 2013.

Thứ 2, Ngày 09 tháng 12 năm 2013
Sáng 1-12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thi Tin học khối công chức, viên chức trẻ toàn quốc lần thứ I năm 2013.
Thứ 3, Ngày 01 tháng 10 năm 2013

Thực hiện công văn số 58/VPUBND-VP1 ngày 23/9/2013 và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 về việc đào tạo nâng cao trình độ tin học trong công tác văn phòng cho cán bộ công chức viên chức của văn phòng UBND tỉnh Nam Định.

Trang của 2 trang | Xem Tổng 14 bản ghi tìm thấy.
Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết