Nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật hiệu quả ở Vụ BảnNhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật hiệu quả ở Vụ Bản
Thứ 4, Ngày 13 tháng 09 năm 2017
 Là địa phương có trình độ thâm canh cao, thời gian qua, huyện Vụ Bản đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (TBKHKT) vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm tác động tới môi trường và tạo ra nông sản an toàn. Nhiều mô hình ứng dụng TBKHKT mới phù hợp với nhu cầu thực tế của sản xuất...
Thứ 6, Ngày 25 tháng 08 năm 2017
 Ngày 17/8/2017, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Khoa học “Sáng tạo KH&CN Việt Nam với sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Thứ 6, Ngày 25 tháng 08 năm 2017
 Sáng 23/8/2017, Chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên ngành Tự động hóa (Automation Techmart 2017) lần đầu tiên với chủ đề “Công nghệ tự động hóa trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc tại Sàn Giao dịch công nghệ, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Sự kiện mở của tự do trong 03 ngày (từ ngày 23/08/2017 đến hết ngày 25/08/2017).
Thứ 3, Ngày 15 tháng 08 năm 2017
 Trong những năm gần đây, tỉnh ta đã đẩy mạnh việc ứng dụng CNSH vào các lĩnh vực sản xuất. Qua đó, nhiều tiến bộ KHCN đã được áp dụng hiệu quả trong sản xuất, đời sống nhằm tạo ra bước đột phá trong việc chọn tạo nhân giống cây con mới; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm...
Thứ 6, Ngày 28 tháng 07 năm 2017
 Hiện nay, phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh có những bước chuyển biến quan trọng cả về quy mô và chất lượng của các sáng kiến. Hiệu quả ứng dụng thực tế của những sáng kiến ngoài giá trị kinh tế còn tạo động lực lớn...
 

Thứ 5, Ngày 27 tháng 07 năm 2017
 Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", huyện Nam Trực đã tạo được...
Thứ 2, Ngày 24 tháng 07 năm 2017
 Thời gian qua, Trung tâm đã nỗ lực lựa chọn những công nghệ, kỹ thuật, giống cây, con mới phù hợp với điều kiện sản xuất, trình độ thâm canh để xây dựng mô hình ứng dụng, hoàn thiện quy trình sản xuất và chuyển giao cho người dân ứng dụng vào thực tế sản xuất, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nông sản hàng hóa trên địa bàn.
Trang của 54 trang | Xem Tổng 533 bản ghi tìm thấy.
Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Lộc
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết