Sở KH&CN tổng kết công tác 2013, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2014
Thứ 4, Ngày 08 tháng 01 năm 2014

Ngày 02/01/2014, Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định tổ chức hội nghị: “Tổng kết công tác 2013, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2014”.Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Viết Hưng – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, đại biểu đại diện cho các sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, phòng Công thương các huyện, phòng Kinh tế thành phố và toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và lao động Sở Khoa học và Công nghệ tham dự.

 

Năm 2013, sở Khoa học và Công nghệ đã không ngừng đổi mới và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo luôn được coi trọng. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng để phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể cùng với việc lập kế hoạch hoạt động chi tiết cả năm nên mọi nhiệm vụ theo chức năng của ngành trong năm đã được hoàn thành.

 

Các đề tài khoa học đã góp phần cung cấp các luận cứ khoa học giúp lãnh đạo tỉnh và các ngành chỉ đạo các hoạt động kinh tế, xã hội của tỉnh, đặc biệt là những vấn đề xã hội hiện nay đang được quan tâm như: vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác quản lý môi trường nước thải các khu công nghiệp, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, vấn đề chăm sóc sức khoẻ của cán bộ công chức, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, lưu giữ, phát huy truyền thống, những nét đẹp văn hóa thời Trần trong đời sống cộng đồng,…Các dự án KH&CN đang triển khai thực hiện đều hướng vào ứng dụng nhanh, rộng rãi và có hiệu quả các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn.

 

Công tác sở hữu trí tuệ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 qua đó tuyên truyền, quảng bá vai trò quan trọng của SHTT.

 

Phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong tỉnh tiếp tục được triển khai và có hiệu quả, khuyến khích đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao, các tổ chức, cá nhân tham gia.

 

Công tác thanh tra, kiểm tra đã tập trung vào các vấn đề bức xúc trong xã hội, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, quyền lợi người tiêu dùng, an toàn sức khoẻ, sự bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh như: về đo lường chất lượng xăng dầu; về an toàn bức xạ trong các cơ sở y tế; chất lượng mũ bảo hiểm dành cho người đi xe máy, hàng đóng gói sẵn; về phòng chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm chống lãng phí,…

 

Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được nâng cao năng lực hoạt động thông qua giai đoạn I dự án đầu tư tăng cường tiềm lực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Ngoài ra đã tuyên truyền các quy định của nhà nước tới doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

 Các phòng và đơn vị đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

Năm 2014, Sở KH&CN Nam Định tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã xây dựng trong kế hoạch KH&CN của tỉnh giai đoạn 2010 – 2015 và bám sát định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm của ngành đã đề ra. Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các trường đại học, các viện nghiên cứu; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào địa bàn tỉnh trước hết là khâu giống cây, giống con, xử lý môi trường và ứng dụng công nghệ cao trong Nông nghiệp, tiếp tục nhân rộng các mô hình sản sản: gạch không nung, sản xuất giống một số cây vụ đông, giống thủy sản... để kết quả các nhiệm vụ vụ KHCN dần từng bước đi vào cuộc sống thực tế. Ưu tiên lĩnh vực ứng dụng tin học trong các cơ quan quản lý nhà nước, các trường học, bệnh viện và các doanh nghiệp lớn. Tập trung thực hiện chương trình hợp tác về công nghệ thông tin với thành phố Hồ Chí Minh theo tiến độ và tiếp tục xây dựng phần mềm cho các cơ quan trong tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp với việc triển khai thực hiện các Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 và các dự án thuộc chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND đã phát biểu ghi nhận những đóng góp tích cực Khoa học và Công nghệ đạt được và đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong năm 2013 và nhấn mạnh trong năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu cho Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh về quỹ phát triển Khoa học công nghệ và có cơ chế cho các đề tài dự án đột xuất. Giao cho Sở Nội vụ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ kiện toàn ban chỉ đạo ISO gắn với ISO – Online. Chỉ đạo ban chỉ đạo liên kết với Công viên phần mềm Thành Phố Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả , xây dựng kế hoạch cụ thể năm 2014.

 

Kết thúc hội nghị, Đồng chí Lê Đức Ngân, Giám đốc Sở đã biểu dương và trao thưởng cho những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN năm qua./.   

Cao Hùng Phương

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết