Tập huấn hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm thư viện điện tử tích hợp cho các xã NTM
Thứ 5, Ngày 27 tháng 06 năm 2013

Thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến thông tin khoa học công nghệ cho một số xã phục vụ xây dựng NTM tỉnh Nam Định”, từ ngày 17 đến ngày  27/6/2013, Trung tâm Tin học và thông tin KHCN (Sở KH và CN) đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm thư viện điện tử tích hợp cho các cán bộ 73 xã xây dựng NTM. Dự án được triển khai tại 73 xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015. Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN đã phối hợp với Trung tâm Giao dịch thông tin công nghệ Việt Nam (Bộ KH và CN) xây dựng phần mềm thư viện điện tử tích hợp với trên 100 nghìn tài liệu số hóa và phim khoa học ở nhiều lĩnh vực: văn hóa, xã hội; nông - lâm - ngư nghiệp, CN-TTCN, dịch vụ, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, giao thông nông thôn, quy hoạch NTM… và gần 50 nghìn bộ tài liệu toàn văn ở các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn khác.


Các nguồn tin được cập nhật phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, điều kiện sản xuất của người dân trong tỉnh nên đáp ứng yêu cầu kịp thời, nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và dễ sử dụng. Ngoài chức năng tra cứu tài liệu, hệ thống thư viện điện tử tích hợp còn cho phép nhập dữ liệu vào hệ thống và trao đổi thông tin đa chiều giữa các xã, thị trấn trong tỉnh qua mục tư vấn, trao đổi thông tin trực tuyến tại trang thông tin điện tử của xã hoặc cổng thông tin điện tử KH và CN của Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN.

Để triển khai thực hiện dự án hiệu quả, từ ngày 17 đến ngày 27/6/2013, Trung tâm Tin học và thông tin KHCN (Sở KH và CN) đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm thư viện điện tử tích hợp cho các cán bộ 73 xã xây dựng NTM. 
Với cách hướng dẫn khoa học, chi tiết, cán bộ
 


Trung tâm đã giới thiệu đến các học viên quy trình cài đặt phần mềm và cách khai thác thư viện điện tử áp dụng trong thực tiễn. Trong đó, tập trung đào tạo, khai thác bộ cơ sở dữ liệu thư viện điện tử tích hợp, internet và phục vụ thông tin bằng các phương tiện hiện đại; đào tạo, mở rộng hướng dẫn các kỹ năng sử dụng tin học cơ sở và kỹ năng khai thác thông tin cho người dân và thu thập, tư liệu hoá nguồn tin tại địa bàn. Nhằm đảm bảo đủ năng lực tiếp nhận, triển khai và phát huy lâu dài hiệu quả của dự án để phổ biến tri thức và chuyển giao công nghệ, quy trình kỹ thuật cho nhân dân.

Thanh Hải

 

 

 

  

 

 

 

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết