Hải Hậu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
Thứ 4, Ngày 11 tháng 04 năm 2018
 Huyện tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT trong các cơ quan của huyện và các xã, thị trấn: đầu tư, trang bị máy tính bảng cho Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, đảm bảo việc xử lý và giải quyết công việc, văn bản kịp thời, mọi nơi, mọi lúc.

Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, từ đầu năm 2016, huyện Hải Hậu đã tập trung thực hiện đồng bộ các chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc chuyên môn.

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý
công việc chuyên môn.
 

Huyện tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT trong các cơ quan của huyện và các xã, thị trấn: đầu tư, trang bị máy tính bảng cho Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, đảm bảo việc xử lý và giải quyết công việc, văn bản kịp thời, mọi nơi, mọi lúc. Tại bộ phận tiếp dân và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng UBND huyện đã đầu tư đồng bộ các thiết bị CNTT như: hệ thống máy tính nội mạng sử dụng hệ thống phần mềm điện tử; phần mềm tích hợp tin nhắn SMS, thiết bị và màn hình… đáp ứng yêu cầu ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử” hiện đại và liên thông, tích hợp thông tin lên Cổng thông tin điện tử để phục vụ người dân và doanh nghiệp truy cập thủ tục hành chính. Huyện đã hỗ trợ các xã, thị trấn lắp đặt, vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến; đầu tư kinh phí nâng cấp mạng LAN của các phòng, ban ở huyện và các xã, thị trấn (đảm bảo tiêu chuẩn) được kết nối internet bằng đường truyền tốc độ cao. Nâng cấp, mua sắm hệ thống máy tính, máy in đảm bảo mỗi cán bộ, công chức huyện được trang bị 1 bộ máy vi tính; hai cán bộ, công chức xã, thị trấn được trang bị một máy vi tính; mỗi phòng làm việc có ít nhất 1 máy in. Đến nay, trên toàn huyện đã bước đầu xây dựng được cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin tương đối đồng bộ, tạo môi trường làm việc điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, giảm chi phí trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Huyện còn tổ chức 4 lớp tập huấn, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Ngoài ra, một số xã, thị trấn đã mời cán bộ chuyên môn về các cơ quan, đơn vị để hướng dẫn trực tiếp theo hình thức cầm tay chỉ việc. Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, huyện tập trung nâng cao ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, đảm bảo 100% văn bản hành chính được lưu chuyển qua mạng thông tin điện tử (trừ văn bản mật, văn bản cá biệt). Nhiều đơn vị đã thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đạt kết quả cao và có 100% số người được cấp tài khoản phần mềm sử dụng thường xuyên là: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Công thương, Phòng LĐ - TB và XH; Phòng TN và MT, Phòng Văn hoá và Thông tin, Hội LHPN huyện và UBND các xã, thị trấn: Thịnh Long, Yên Định, Hải Phú, Hải Đường, Hải Phúc, Hải Tân, Hải Đông. Sau khi thành lập, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (thuộc Văn phòng UBND huyện) đã hoạt động tích cực đáp ứng được yêu cầu của người dân và tổ chức, doanh nghiệp. Các phòng chức năng của huyện đã triển khai ứng dụng cung cấp thủ tục hành chính cấp độ 3 trong 4 lĩnh vực (lĩnh vực Nội vụ: tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến, chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký; lĩnh vực Tài chính: cấp giấy phép kinh doanh; lĩnh vực Văn hoá và Thông tin: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng). Huyện luôn duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử, đảm bảo thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên diện rộng phục vụ có hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tích hợp, liên thông được các ứng dụng nghiệp vụ, là điểm truy cập duy nhất để cán bộ, công chức của huyện tham gia vào hệ thống Chính quyền điện tử của huyện. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn huyện Hải Hậu vẫn còn một vài nơi cấp uỷ, chính quyền chưa quyết tâm cao trong chỉ đạo cải cách hành chính và ứng dụng CNTT. Còn một số cán bộ, công chức chưa tích cực khắc phục khó khăn trong học tập, tiếp nhận CNTT. Hệ thống văn bản điện tử mới chỉ phát hành một chiều từ các cơ quan của huyện tới xã, thị trấn, các xã, thị trấn chưa gửi văn bản đến các cơ quan của huyện hoặc giữa các xã, thị trấn với nhau. Trụ sở của UBND một số xã, thị trấn đã xây dựng trước kia nên khó bố trí phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đủ diện tích 40m2.
Với mục tiêu phấn đấu đưa kết quả ứng dụng CNTT của huyện đạt trình độ tiên tiến và trong tốp đầu của tỉnh, trong năm 2018 huyện sẽ sử dụng ngân sách huyện hỗ trợ 50% kinh phí và sử dụng 50% kinh phí lấy từ kinh phí thường xuyên đã giao để đầu tư trang bị máy tính bảng cho trưởng các phòng, ban của huyện và trang bị máy tính bảng cho Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên cơ sở dự toán ngân sách được giao hằng năm. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của huyện và các xã, thị trấn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đầu tư mua máy scan (đảm bảo mỗi đơn vị ít nhất trang bị một máy). Xây dựng hệ thống thư điện tử công vụ của huyện; văn bản được phát hành hai chiều từ các cơ quan của huyện đến các xã, thị trấn và giữa đơn vị cấp xã với nhau; cấp địa chỉ hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức mới tuyển dụng và công chức khối Đảng, đoàn thể của huyện; phấn đấu 100% cán bộ, công chức có tài khoản phần mềm thư điện tử sử dụng thường xuyên. Triển khai ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử” tại 100% các xã, thị trấn; nâng cao chất lượng “Một cửa điện tử” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và UBND các xã, thị trấn. Từng bước liên thông hệ thống “Một cửa điện tử” giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện với nhau; giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại huyện. Cung cấp trên Cổng thông tin điện tử huyện một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)./.Huyện tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT trong các cơ quan của huyện và các xã, thị trấn: đầu tư, trang bị máy tính bảng cho Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, đảm bảo việc xử lý và giải quyết công việc, văn bản kịp thời, mọi nơi, mọi lúc. Tại bộ phận tiếp dân và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng UBND huyện đã đầu tư đồng bộ các thiết bị CNTT như: hệ thống máy tính nội mạng sử dụng hệ thống phần mềm điện tử; phần mềm tích hợp tin nhắn SMS, thiết bị và màn hình… đáp ứng yêu cầu ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử” hiện đại và liên thông, tích hợp thông tin lên Cổng thông tin điện tử để phục vụ người dân và doanh nghiệp truy cập thủ tục hành chính. Huyện đã hỗ trợ các xã, thị trấn lắp đặt, vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến; đầu tư kinh phí nâng cấp mạng LAN của các phòng, ban ở huyện và các xã, thị trấn (đảm bảo tiêu chuẩn) được kết nối internet bằng đường truyền tốc độ cao. Nâng cấp, mua sắm hệ thống máy tính, máy in đảm bảo mỗi cán bộ, công chức huyện được trang bị 1 bộ máy vi tính; hai cán bộ, công chức xã, thị trấn được trang bị một máy vi tính; mỗi phòng làm việc có ít nhất 1 máy in. Đến nay, trên toàn huyện đã bước đầu xây dựng được cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin tương đối đồng bộ, tạo môi trường làm việc điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, giảm chi phí trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Huyện còn tổ chức 4 lớp tập huấn, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Ngoài ra, một số xã, thị trấn đã mời cán bộ chuyên môn về các cơ quan, đơn vị để hướng dẫn trực tiếp theo hình thức cầm tay chỉ việc. Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, huyện tập trung nâng cao ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, đảm bảo 100% văn bản hành chính được lưu chuyển qua mạng thông tin điện tử (trừ văn bản mật, văn bản cá biệt). Nhiều đơn vị đã thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đạt kết quả cao và có 100% số người được cấp tài khoản phần mềm sử dụng thường xuyên là: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Công thương, Phòng LĐ - TB và XH; Phòng TN và MT, Phòng Văn hoá và Thông tin, Hội LHPN huyện và UBND các xã, thị trấn: Thịnh Long, Yên Định, Hải Phú, Hải Đường, Hải Phúc, Hải Tân, Hải Đông. Sau khi thành lập, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (thuộc Văn phòng UBND huyện) đã hoạt động tích cực đáp ứng được yêu cầu của người dân và tổ chức, doanh nghiệp. Các phòng chức năng của huyện đã triển khai ứng dụng cung cấp thủ tục hành chính cấp độ 3 trong 4 lĩnh vực (lĩnh vực Nội vụ: tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến, chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký; lĩnh vực Tài chính: cấp giấy phép kinh doanh; lĩnh vực Văn hoá và Thông tin: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng). Huyện luôn duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử, đảm bảo thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên diện rộng phục vụ có hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tích hợp, liên thông được các ứng dụng nghiệp vụ, là điểm truy cập duy nhất để cán bộ, công chức của huyện tham gia vào hệ thống Chính quyền điện tử của huyện. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn huyện Hải Hậu vẫn còn một vài nơi cấp uỷ, chính quyền chưa quyết tâm cao trong chỉ đạo cải cách hành chính và ứng dụng CNTT. Còn một số cán bộ, công chức chưa tích cực khắc phục khó khăn trong học tập, tiếp nhận CNTT. Hệ thống văn bản điện tử mới chỉ phát hành một chiều từ các cơ quan của huyện tới xã, thị trấn, các xã, thị trấn chưa gửi văn bản đến các cơ quan của huyện hoặc giữa các xã, thị trấn với nhau. Trụ sở của UBND một số xã, thị trấn đã xây dựng trước kia nên khó bố trí phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đủ diện tích 40m2

Nguồn: theo baonamdinh.com.vn

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Lộc
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết