Thúc đẩy sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến (kỳ 2)
Thứ 2, Ngày 25 tháng 06 năm 2018
 Tuy các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực triển khai cung cấp DVHCC trực tuyến từ nhiều năm nay nhưng việc khai thác chưa đạt hiệu quả cao; nhiều người dân, doanh nghiệp còn thờ ơ, chưa khai thác, sử dụng. Thực trạng này là kết quả không mong muốn của tỉnh, vì theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, phải đẩy nhanh tiến độ cung cấp DVHCC trực tuyến.

 II. Giải pháp nhằm sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến

Tuy các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực triển khai cung cấp DVHCC trực tuyến từ nhiều năm nay nhưng việc khai thác chưa đạt hiệu quả cao; nhiều người dân, doanh nghiệp còn thờ ơ, chưa khai thác, sử dụng. Thực trạng này là kết quả không mong muốn của tỉnh, vì theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, phải đẩy nhanh tiến độ cung cấp DVHCC trực tuyến.

Sở TT và TT tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công cho cán bộ, công chức Sở KH và ĐT.
Sở TT và TT tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công cho cán bộ, công chức Sở KH và ĐT.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ ưu tiên đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xin cấp phép một số lĩnh vực người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao như: rút ngắn ít nhất 20% thời gian giải quyết các TTHC về chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài KCN so với thời gian quy định tại Luật Đầu tư. Đảm bảo tổng thời gian để hoàn thành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp nhiều nhất là 5-6 ngày (bao gồm cả thời gian hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp); tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 23%. Kết hợp công bố thông tin doanh nghiệp cùng thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp khi có hướng dẫn của Bộ KH và ĐT. Nghiêm túc thực hiện rút ngắn thời gian doanh nghiệp mua hóa đơn VAT hoặc tự in hóa đơn xuống dưới 4 ngày. Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian tiếp cận đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh không quá 32 ngày. Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 100 ngày (bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan liên quan như chấp thuận đấu nối điện nước, môi trường, phòng cháy chữa cháy…). Rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống dưới 17 ngày; giảm thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp tối đa 27 tháng. Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử là 99% và tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 98%; rút ngắn thời gian nộp thuế không quá 119 giờ/năm và thời gian nộp thuế bảo hiểm xã hội không quá 49 giờ/năm. Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và giải quyết đúng hạn./.Để người dân tích cực tham gia sử dụng DVHCC trực tuyến, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc sử dụng DVHCC trực tuyến trong giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính là một xu thế tất yếu trong lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử; mang lại những tiện ích như: tiết kiệm thời gian, chi phí đăng ký, làm các thủ tục hành chính và có thể thực hiện dù ở bất cứ vị trí và thời điểm nào cho đối tượng cần giao dịch hành chính. Người dân, doanh nghiệp còn tránh được tệ nạn tham nhũng, quan liêu của cán bộ công quyền do tất cả các thủ tục hành chính đều hiển thị công khai, minh bạch trên màn hình điện thoại, máy tính. Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết việc đã triển khai, quản lý và vận hành hệ thống cung cấp DVHCC trực tuyến tỉnh Nam Định, chỉ cần dùng điện thoại, máy tính có kết nối mạng internet, truy cập địa chỉ: “http://dichvucong.namdinh.gov.vn” là có thể tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến với 4 mức độ. Đặc biệt, tại trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương và Cổng DVHCC của tỉnh đều đã cài đặt chương trình hướng dẫn chi tiết tất cả các bước truy cập, khai báo các biểu mẫu của bộ thủ tục hành chính trực tuyến giúp người sử dụng không lúng túng, sai sót khi mới sử dụng. Đồng thời, chỉ đạo cập nhật kiến thức, thông tin về việc xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh cho học sinh, sinh viên các trường THCS, THPT, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Từng bước đào tạo “công dân điện tử”, tăng tỷ lệ người dân nắm bắt, có năng lực, sử dụng, khai thác hệ thống chính quyền điện tử, trước mắt là tham gia tích cực sử dụng DVHCC trực tuyến mức độ 3... Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, mới đây Sở TT và TT đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ lãnh đạo sở, ngành, địa phương về hiệu quả của ứng dụng CNTT, cũng như ứng dụng DVHCC trực tuyến trong điều hành, quản lý và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cùng với kênh thông tin đại chúng trên báo chí, mạng xã hội, Sở TT và TT sẽ làm việc với các nhà mạng để thông tin tuyên truyền về DVHCC trực tuyến qua tin nhắn điện thoại. Để người dân tin tưởng sử dụng DVHCC trực tuyến, UBND tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả kênh đường dây nóng, hỏi - đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận và xử lý các thắc mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính và cung cấp DVHCC trực tuyến. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ trực tiếp cung cấp DVHCC và DVHCC trực tuyến với nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân. Xử lý nghiêm khắc cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi lợi dụng chức quyền, gây phiền hà, nhũng nhiễu và đòi hỏi các chi phí không chính thức đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân khi tiếp cận, sử dụng DVHCC và DVHCC trực tuyến. Khuyến khích sự tham gia, đánh giá, giám sát của cộng đồng doanh nghiệp, người dân nhằm phát hiện và công khai những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, cung cấp DVHCC và DVHCC trực tuyến. Giao Sở TT và TT công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên hệ thống cung cấp DVHCC trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án “Phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020”; đề án “Xây dựng khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định”… Triển khai, quản lý và vận hành hiệu quả Hệ thống cung cấp DVHCC trực tuyến tỉnh Nam Định. Tập trung tăng nhanh số lượng các DVHCC trực tuyến, phấn đấu hết năm 2018, tối thiểu cung cấp 30% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4.

Nguồn: theo baonamdinh.com.vn

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Lộc
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết