Khoa học công nghệ góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Thứ 5, Ngày 26 tháng 09 năm 2019
 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được xây dựng nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Năm 2018 PCI tỉnh ta được đánh giá đạt 63,01 điểm, đứng thứ 35/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2017, là điểm số PCI cao nhất từ trước tới nay của tỉnh ta. Để có được những kết quả trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự góp sức của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh.

 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được xây dựng nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Năm 2018 PCI tỉnh ta được đánh giá đạt 63,01 điểm, đứng thứ 35/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2017, là điểm số PCI cao nhất từ trước tới nay của tỉnh ta. Để có được những kết quả trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự góp sức của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh.
Quản lý hồ sơ, bệnh án theo phương pháp 5S tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Quản lý hồ sơ, bệnh án theo phương pháp 5S tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Để góp phần nâng cao PCI và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung thực hiện các giải pháp khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ các cấp, các ngành trong tỉnh cải thiện môi trường làm việc đảm bảo thông thoáng, minh bạch hơn, tăng năng lực thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vào địa bàn. Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp cải thiện tiêu chí thành phần “Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện công bố ISO 9001 theo quy định; tỷ lệ các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến ISO 9001 theo quy định” thuộc tiêu chí áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của lĩnh vực hiện đại hóa hành chính trong bộ tiêu chí cải cách hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ 46 cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, huyện xây dựng và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện qua việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, hệ thống mạng nội bộ và đào tạo tin học, ứng dụng các phần mềm tác nghiệp, xây dựng website tuyên truyền các chính sách của tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc duy trì hoạt động, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với 100% cơ quan, đơn vị đã áp dụng, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế về mô hình quản lý. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tới 20 xã, phường, thị trấn; hiện đang tiếp tục hỗ trợ cho 80 xã, phường, thị trấn. Qua đó góp phần tạo phương pháp làm việc khoa học hơn, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy trình thống nhất, rút ngắn thời gian, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công việc, tạo niềm tin cho các tổ chức, công dân đối với các cơ quan hành chính Nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực nghiên cứu các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quy định của Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng, vận hành và quản lý trong thực tế sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích doanh nghiệp thành lập và vận hành quỹ phát triển khoa học công nghệ. Đổi mới cơ chế quản lý, thu hút nguồn đầu tư xã hội hóa trong hoạt động khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng dịch vụ liên quan đến công nghệ; hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10-7-2017 quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ tài chính, tiếp cận thị trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Triển khai thực hiện đề án xây dựng Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và hỗ trợ đổi mới sáng tạo tỉnh. Tháng 7 vừa qua hạng mục xây dựng Sàn trực tuyến với tên miền là https://ndtex.vn đã được đưa vào vận hành thử nghiệm. Dự kiến cuối năm 2019, Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động sẽ đóng vai trò cốt lõi trong phát triển thị trường khoa học công nghệ, thúc đẩy các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, thương mại hóa công nghệ, đánh giá khoa học, định giá công nghệ... Kết quả tích cực trong hoạt động khoa học công nghệ đã góp phần nâng cao chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh. Trong đó, chỉ tiêu cơ sở về doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ liên quan đến công nghệ đạt 77,78%, đứng thứ 14/63; chỉ tiêu cơ sở về doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ liên quan đến công nghệ đạt 66,67%, xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố. Để đạt được kết quả trên, Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sử dụng các dịch vụ có liên quan đến khoa học công nghệ như: kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo; chuyển giao công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng, áp dụng các hệ thống công cụ quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động quản lý, quản trị doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh; tham gia giải thưởng Chất lượng quốc gia; các dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp… Đặc biệt, qua Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh” đã hỗ trợ 41 đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO; 7 đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng VietGAP; 15 đơn vị các áp dụng công cụ quản lý LEAN, Kaizen, 5S; hỗ trợ một số đơn vị đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia, trong đó có 1 doanh nghiệp là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Dược đạt giải thưởng Chất lượng châu Á Thái Bình Dương.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tạo thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại, phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các công cụ tiên tiến trong quản lý, điều hành, sản xuất; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Nguồn: Baonamdinh.vn
Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Lộc
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết