Thứ 4, Ngày 19 tháng 08 năm 2020
  Ngày 17/08/2020, Trung tâm Ứng dụng dịch vụ KH&CN kết hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định tổ chức lớp tập huấn giới thiệu về Sàn giao dịch cho các hội viên của Hội LHPN huyện Xuân Trường.
Thứ 5, Ngày 13 tháng 08 năm 2020
 Triển khai nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công năm 2020 “Thực hiện các giải pháp về hỗ trợ đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ”.
Thứ 5, Ngày 07 tháng 11 năm 2019
 Ngày 5/11/2019 Sở Khoa học và Công nghệ có buổi làm việc với UBND huyện Xuân Trường về thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở.
Thứ 4, Ngày 23 tháng 10 năm 2019
 Ngày 22/10/2019, Chi đoàn Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ KH&CN long trọng tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 - 2020.
Thứ 2, Ngày 21 tháng 10 năm 2019
Qua thực tế khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thông tin tuyên truyền về ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ đã xác định được các lĩnh vực cần tổ chức tập huấn, phổ biến cho các đối tượng nông dân, cán bộ quản lý các trang trại, cơ sở sản xuất tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thứ 5, Ngày 22 tháng 08 năm 2019
 Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt, quyết định trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.
Thứ 3, Ngày 20 tháng 08 năm 2019
 
 Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm là: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.
Thứ 4, Ngày 02 tháng 04 năm 2014

Ngày 26/3/2014 Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh(26/3/1931 – 26/3/2014).

Trang của 2 trang | Xem Tổng 18 bản ghi tìm thấy.
Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết