Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệHệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
Thứ 5, Ngày 24 tháng 04 năm 2014

Phần mềm giúp đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp tự cập nhật thông tin về Thiết bị,  Nhân lực, Thông tin và Tổ chức, quản lý. Từ đó, hệ thống sẽ tự động tổng hợp số liệu và đánh giá hiện trạng công nghệ của doanh nghiệp so với mặt bằng chung của ngành và của toàn tỉnh.

Thứ 4, Ngày 09 tháng 01 năm 2013

Phần mềm giúp quản lý các dự án đầu tư xây dựng do tỉnh quản lý điều hành theo một hệ thống số liệu thống nhất bằng phần mềm, đảo bảo theo dõi đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin vốn đầu tư, khối lượng thực hiện, khối lượng vốn giải ngân, tình hình quyết toán các dự án, thông tin đấu thầu, …

Thứ 4, Ngày 09 tháng 01 năm 2013

 Phần mềm giúp quản lý thông tin liên quan tới đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của từng hộ dân nằm trong diện đền bù, quy hoạch của các công trình dự án một cách nhanh chóng, chính xác.

Thứ 4, Ngày 09 tháng 01 năm 2013

 Phần mềm giúp quản lý thông tin liên quan tới đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của từng hộ dân nằm trong diện đền bù, quy hoạch của các công trình dự án một cách nhanh chóng, chính xác.

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết