Tập huấn phổ biến kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
Thứ 5, Ngày 13 tháng 08 năm 2020
 Triển khai nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công năm 2020 “Thực hiện các giải pháp về hỗ trợ đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ”.

Ngày 12/08/2020, phòng Nghiên cứu Ứng dụng đã tổ chức lớp tập huấn: Ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp – Kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản và sơ chế nấm rơm.

Tham dự lớp tập huấn có các học viên là các hộ nông dân, gia trại, trang trại, cơ sở sản xuất lớn tại xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên truyền đạt các nội dung: Giới thiệu chế phẩm sinh học EM, ứng dụng EM1 trong sản xuất; Kỹ thuật trồng, chế biến nấm rơm. Bên cạnh đó, mỗi học viên còn được phát miễn phí 01 chai chế phẩm EM và được giảng viên hướng dẫn thực hành mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học.

Sau lớp tập huấn, các học viên đã nắm được các kỹ thuật và ứng dụng trong sản xuất, từ đó mỗi học viên sẽ áp dụng trực tiếp vào mô hình chăn nuôi của gia đình để giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

 


Một số hình ảnh tại lớp học

Lan Hương

Sàn GDCNTB&HTKN


Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết