Quảng bá, thúc đẩy hoạt động Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị
Thứ 4, Ngày 19 tháng 08 năm 2020
  Ngày 17/08/2020, Trung tâm Ứng dụng dịch vụ KH&CN kết hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định tổ chức lớp tập huấn giới thiệu về Sàn giao dịch cho các hội viên của Hội LHPN huyện Xuân Trường.

 Đây là hoạt động thực hiện nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công năm 2020 “Thực hiện các giải pháp về hỗ trợ đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ”. Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên giới thiệu chức năng nhiệm vụ của Sàn giao dịch; mục tiêu, các đối tượng phục vụ, quy mô và hình thức hoạt động của Sàn giao dịch.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã được cung cấp các kiến thức về Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị nhằm giúp hội viên của Hội nhận thấy vai trò của Sàn giao dịch đó là cầu nối cho công nghệ, thiết bị trong tỉnh với công nghệ thiết bị trong nước và thế giới.Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Lan Hương

Sàn GDCNTB&HTKN

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết