SỰ KIỆN KẾT NỐI CUNG – CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN
Thứ 5, Ngày 08 tháng 10 năm 2020
Nhằm thúc đẩy và phát triển thị trường KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nói chung cũng như doanh nghiệp tại tỉnh Nam Định nói riêng tiếp cận và tìm hiểu các công nghệ thiết bị tiên tiến của nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chế biến, cơ khí chế tạo và xây dựng hạ tầng; tạo cơ hội hợp tác, tìm đối tác đầu tư công nghệ, thiết bị, sản phẩm hàng hóa dịch vụ với các doanh nghiệp Nhật Bản. Ngày  30/9/2020, Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị & hỗ trợ khởi nghiệp(thuộc Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ KH&CN- Sở KH&CN Nam Định) đã phối hợp với Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo (Sàn giao dịch công nghệ thiết bị Hải Phòng) tổ chức sự kiện kết nối cung – cầu công nghệ Việt Nam - Nhật Bản

 Tham dự sự kiện có Đại diện Sở KH&CN Nam Định; Đại diện Trung tâm Phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo (Hải Phòng);  Đại diện 7 doanh nghiệp Nhật Bản có 100% vốn FDI của Nhật Bản đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam (05 doanh nghiệp tham gia trực tiếp và 02 doanh nghiệp tham gia trực tuyến); các cơ quan báo, đài tỉnh và hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Nam Định.

Đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Giám đốc sở KH&CN Nam Định phát biểu khai mạc sự kiện

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Giám đốc sở KH&CN Nam Định nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra bao gồm: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết liệt cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển vùng kinh tế biển; Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai, bảo vệ, cải thiện môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậuKiên quyết, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai; Củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị. Theo đó, đồng chí nhấn mạnh vai trò quan trọng của KH&CN và sự đóng góp của các doanh nghiệp, đặc biệt trong điều kiện triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng chí nêu rõ trong bối cảnh KH&CN phát triển rất nhanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đã tác động mạnh mẽ tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng. Hội nhập quốc tế về KH&CN nhằm khai thác có hiệu quả các thành tựu KH&CN của thế giới, tiếp cận công nghệ tiên tiến của nước ngoài để phát triển trình độ KH&CN trong nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hội nhập vào nền kinh tế tri thức, rút ngắn khoảng cách về trình độ, năng lực công nghệ so với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.


Toàn cảnh sự kiện

Các đại biểu đã được phổ biến chính sách và các chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; khảo sát, xác định nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp, từ đó hướng dẫn, hỗ trợ, xúc tiến giúp các doanh nghiệp kết nối cung – cầu công nghệ, thiết bị để lựa chọn công nghệ, đối tác hợp tác phù hợp. Sau khi các doanh nghiệp Nhật Bản giới thiệu trực tiếp về các giải pháp công nghệ, thiết bị mong muốn hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam về lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chế biến, cơ khí chế tạo, tự động hóa và xây dựng hà tầng; các doanh nghiệp Việt Nam được làm việc kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản  thông qua các bàn kết nối trực tuyến và trao đổi trực tiếp .

 

Kết thúc sự kiện có 32 phiên kết nối làm việc giữa doanh nghiệp hai bên được diễn ra nhằm trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư../.

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết