Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc
Thứ 5, Ngày 10 tháng 01 năm 2013

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc tạo ra môi trường cho phép trao đổi thông tin nội bộ dễ dàng và nhanh chóng, thông tin mọi lúc, mọi nơi rút ngắn thời gian hoàn thành công việc, tăng năng suất làm việc, quản lý dữ liệu tập trung và thống nhất, hệ thống tài liệu và hồ sơ được quản lý tập trung và cho phép ban hành, phê duyệt tài liệu, công việc trực tuyến trên mạng.


 

Ngoài ra hệ thống này được thiết kế với khả năng mở rộng truy cập thông tin từ xa không phụ thuộc vào vị trí địa lý thông qua hệ thống Internet.  

Một số chức năng chính của phần mềm

          -  Chức năng quản lý thông tin

          -Quản lý công văn đi, đến.

          -  Quản lý công việc.

          -  Quản lý, chia sẻ tài liệu.

          -  Lịch công tác.

          + Lịch công tác: Lên kế hoạch và lập lịch công tác cho cơ quan, các phòng ban, cá nhân trực thuộc cơ quan.

          - Quản lý nhân sự.

          + Quản lý danh sách cán bộ nhân viên trong cơ quan

          + Quản lý sơ yếu lý lịch, thông tin chi tiết về quá trình học tập, làm việc.

          -  Admin Quản trị hệ thống.

+ Tạo lập danh sách người sử dụng, nhóm sử dụng phòng ban, đơn vị.

+ Tạo lập danh mục chức danh và quyền hạn người sử dụng.

+ Tạo lập danh mục, loại Văn bản

+ Tạo lập danh mục Loại hồ sơ và các văn bản có trong hồ sơ.

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết