Kết nối doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sàn giao dịch công nghệ thiết bị, tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Nam Định
Thứ 5, Ngày 06 tháng 08 năm 2020
 Nhằm mục đích xây dựng, tìm hướng phát triển hoạt động của sàn giao dịch công nghệ thiết bị trong thời gian tới, cũng là tăng cường nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công của sàn trong năm 2021 và các năm tiếp theo. 

Ngày 04/8/2020 tại Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ, phòng Sàn giao dịch công nghệ thiết bị và hỗ trợ khởi nghiệp có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp của tổ chức BNI Venus Chapter.

Có 04 doanh nghiệp của tổ chức BNI Venus Chapter là Công ty CP thang máy và thiết bị Alphas Việt Nam, Công ty TNHH HLD Pacific Việt Nam, Công ty TNHH LVT Việt Nam và Công ty CP V-PROUD làm việc cùng Sàn giao dịch.

Tại buổi làm việc các doanh nghiệp đã giới thiệu phương thức hoạt động của tổ chức BNI Venus Chapter  và cụ thể từng doanh nghiệp. Các bên cùng nhau trao đổi, thảo luận về những khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp tại các địa phương và hoạt động Sàn giao dịch Nam Định trong thời gian qua.

Kết thúc buổi làm việc các bên đã đi đến thống nhất nội dung công việc nhằm thúc đẩy hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ thiết bị Nam Định cũng như của doanh nghiệp là Kết nối - Hợp tác cùng Phát triển.


Hình ảnh tại buổi làm việc
 

Lan Hương
Sàn giao dịch CNTB&HTKN

 

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết