Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Trực Ninh

Thứ 2, Ngày 18 / 07 / 2016

Ngày 12-7-2016, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Trực Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở: KH và ĐT, Tài chính, Nội vụ, NN và PTNT, Xây dựng, TN và MT, GTVT, VH, TT và DL, GD và ĐT, Y tế, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
 

6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Trực Ninh tiếp tục duy trì, phát triển. Vụ xuân năm 2016, toàn huyện đã hoàn thành gieo trồng 7.660ha; năng suất ước đạt 73,56 tạ/ha, trồng 1.050ha cây màu, tăng 25ha so với cùng kỳ. Toàn huyện được UBND tỉnh công nhận thêm 9 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 1.674 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), bằng 110,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 43,52 tỷ đồng, bằng 104% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xây dựng trên địa bàn ước đạt 125 tỷ đồng. Huyện đã hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp đường Hữu Nghị - Thị trấn Cổ Lễ; khảo sát, lập thiết kế dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Cổ Lễ, xóa bỏ 91/131 lò gạch thủ công. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, huyện đã chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tập trung đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, ngành học; hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015-2016. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Chất lượng khám, chữa bệnh được duy trì. Các xã, thị trấn thực hiện xây dựng chuẩn quốc gia về y tế năm 2016... 6 tháng cuối năm 2016, huyện Trực Ninh tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông 2016 giành thắng lợi; phấn đấu gieo cấy lúa mùa xong trước ngày 20-7; rà soát diện tích đất nhân dân bỏ hoang, vận động dồn đổi thành vùng lớn cho các doanh nghiệp thuê phát triển sản xuất. Xây dựng 2 đến 3 mô hình liên kết chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm lúa hàng hóa. Quản lý chặt chẽ quy hoạch và đầu tư xây dựng NTM, phấn đấu đến hết năm 2016 có thêm 3 đến 4 xã đạt chuẩn NTM. Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2016, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17-7-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tổ chức đấu giá đất và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch. Khuyến khích thu hút đầu tư phát triển sản xuất, phấn đấu vượt chỉ tiêu giá trị sản xuất CN-TTCN và xuất khẩu năm 2016. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 487, 488…; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chi, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn vượt mức tỉnh giao. Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục phục vụ năm học mới 2016-2017. Đẩy mạnh các biện pháp cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại.

Tại buổi làm việc, huyện Trực Ninh kiến nghị với tỉnh quan tâm chỉ đạo điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tiền cấp quyền sử dụng đất. Ban hành chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND huyện; cơ chế đầu tư xây dựng các khu dân cư tập trung tại các trung tâm xã và cho phép huyện sử dụng quỹ phòng chống thiên tai để tu sửa, phát quang mái đê, tìm kiếm ẩn họa thân đê; lập danh sách bổ sung hỗ trợ xóa bỏ lò gạch thủ công. Đồng thời đưa ra phương án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định của Chính phủ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả huyện Trực Ninh đạt được 6 tháng đầu năm 2016 trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại của huyện cần khắc phục trong thời gian tới. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị trước mắt, huyện Trực Ninh tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Kế hoạch 11/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế và dự toán ngân sách năm 2016. Huyện tập trung rà soát lại toàn bộ quy hoạch trên địa bàn và điều chỉnh, lập mới cho thật phù hợp với thực tế địa phương, trong đó chú trọng các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp làng nghề. Tập trung xây dựng NTM cụ thể theo tiến độ từng tháng. Chủ động hỗ trợ các xã trong xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Chú trọng thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút đầu tư trên cả lĩnh vực CN-TTCN và nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất. Có phương án xử lý môi trường nông thôn. Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN và cải cách hành chính trong thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất. Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, cần lựa chọn những công trình trọng điểm ưu tiên đầu tư; dứt khoát có vốn mới khởi công xây dựng để tránh nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản. Thu ngân sách cần tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các khoản thu đóng góp của dân một cách hợp lý. Rà soát các nguồn nợ đọng xây dựng cơ bản ở tất cả các xã, thị trấn. Quan tâm quản lý các nguồn ngân sách theo đúng quy định. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội trong thời gian tới, Huyện ủy phải ra nghị quyết chuyên đề về quản lý văn hóa trong thời kỳ mới. Rà soát lại thiết chế văn hóa trong việc cưới, việc tang, nếp sống văn minh công sở và hiệu quả hoạt động nhà văn hóa thôn, xóm. Tập trung nâng cao chất lượng sử dụng ngân sách giáo dục và biên chế giáo dục. Nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng BHYT. Rà soát lại việc thực hiện chế độ chính sách cho đúng với quy định của pháp luật. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Tập trung làm tốt cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, sớm thực hiện lộ trình Chính phủ điện tử vào giải quyết các công việc của địa phương./.