Phát huy vai trò của phụ nữ trong phong trào thi đua yêu nước

Thứ 2, Ngày 18 / 07 / 2016

Thấm nhuần tư tưởng của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tập hợp đoàn kết phụ nữ các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống quê hương Bà Triệu, tích cực chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nổi bật là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Căn cứ các tiêu chuẩn của phong trào thi đua, cuộc vận động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức; cụ thể hóa các nội dung phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Đối với hội viên, phụ nữ nông thôn gắn với các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Hội viên, phụ nữ, nữ công các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn thực hiện hiệu quả phong trào thi đua như: Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; hội phụ nữ công an thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc...

Với phương châm phát huy nội lực, gắn kết các nguồn lực, thực hiện khâu đột phá nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và coi đây là động lực thúc đẩy phong trào thi đua đạt hiệu quả. Trên cơ sở đó, Hội LHPN tỉnh đã tranh thủ nhiều nguồn vốn tín chấp qua các kênh ngân hàng, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa, Quỹ TYM, các dự án của tổ chức quốc tế... đạt hơn 5.189 tỷ đồng, cho 228.401 lượt hội viên, phụ nữ vay. Duy trì và phát triển các loại hình tiết kiệm theo gương Bác Hồ tại các chi, tổ, thu hút 633.537 hội viên, phụ nữ tham gia, đạt trên 89 tỷ 846 triệu đồng, hỗ trợ cho 39.018 lượt hội viên phụ nữ vay mở rộng sản xuất, kinh doanh. Điểm nổi bật của phong trào thi đua phát triển kinh tế là các cấp hội phụ nữ đã chú trọng bồi dưỡng kiến thức sản xuất, kinh doanh, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình mới, như: tổ hợp tác, tổ liên kết hỗ trợ nhau trong sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh hội còn quan tâm hỗ trợ thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động Hiệp hội doanh nhân nữ, các câu lạc bộ (CLB) doanh nhân nữ, nữ tiểu thương, nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nữ. Đến nay, toàn tỉnh đã có 13 HTX, 103 tổ liên kết, tổ hợp tác thu hút 2.031 thành viên tham gia... Thông qua thực hiện đề án: “Nhân rộng và nâng cao chất lượng CLB phụ nữ giảm nghèo”, các cấp hội đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”. Đến nay, các cấp hội đã xây dựng được 402 CLB phụ nữ giảm nghèo cấp xã, 163 CLB cấp thôn, bản, thu hút hơn  27.000 hội viên, phụ nữ nghèo tham gia sinh hoạt và được giúp đỡ về vốn, giống, ngày công, hỗ trợ xây và sửa mái ấm tình thương.

Phong trào thi đua “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng 2 đề tài khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa” và “Xây dựng mô hình HTX do nữ làm chủ sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm” được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện, bước đầu đạt hiệu quả. Với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp 15.768 hộ hội viên, phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo.

Trên lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nuôi dạy con tốt gắn với tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước “Tự tin- tự trọng - trung hậu - đảm đang”... Đến nay đã có 99% cơ sở hội đạt loại xuất sắc và vững mạnh, không có đơn vị yếu kém; 5 năm liên tục (2010-2014) có 445.000 chị đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc; 85% nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Từ những kết quả trên cho thấy, thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, qua đó phát huy được vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Nhiều chị đã và đang đảm đương các chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Nhiều tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và thành tích đạt được, tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010-2014, toàn tỉnh có 141 chị là cán bộ, hội viên, phụ nữ cơ sở các vùng miền trên địa bàn tỉnh được biểu dương, khen thưởng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020, các cấp hội LHPN trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thực hiện phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến, kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ đã dạy.

 

Lê Thị Nương
Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam,
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh